123studie
Toevoegen aan favorieten | Contact | Adverteren Maandag 18 januari 2021 - 11:30   

Hogeschool Helicon - pabo voor vrijeschoolonderwijs

Hogeschool Helicon is met ca. 330 studenten de kleinste zelfstandige hogeschool van Nederland, een kleine organisatie waar de menselijke maat voorop staat.
De hogeschool heeft drie lerarenopleidingen, de Lerarenopleiding basisonderwijs vrijescholen met ca. 275 studenten, de Opleiding docent muziek met ca. 10 studenten en de Opleiding docent dans/euritmie met ca. 45 studenten.
Binnen de hogeschool is de Lerarenopleiding basisonderwijs veruit de grootste opleiding.
De Lerarenopleiding basisonderwijs leidt op tot Bachelor of Education, speciaal gericht op het vrijeschoolonderwijs. Met deze bevoegdheid kan in alle vormen van het basisonderwijs gewerkt worden.
Klik hier voor meer informatie   | doe de studiekeuzetest
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest