123studie
Toevoegen aan favorieten | Contact | Adverteren Maandag 18 januari 2021 - 11:49   

De Haagse Hogeschool - Bestuurskunde/ Overheidsmanagement

Bestuurskunde/ Overheidsmanagement - voltijd / duaal 
(Engelse variant: Public management)

Bachelor of Public Management

Is bestuurskunde iets voor jou? Jij bent nieuwsgierig, je werkt graag samen met andere mensen en je vindt het belangrijk dat de zaken in de samenleving goed geregeld zijn. En wilt daar ook zelf aan bijdragen. Dan ben je bij de hbo-opleiding Bestuurskunde /Overheidsmanagement (BO) aan het goede adres.

BO: professionals in openbaar bestuur
Bij bestuurskunde/overheidsmanagement leiden wij mensen op die straks aan de slag gaan als professionals die zich op beleids- of managementniveau bezighouden met oplossingen voor actuele problemen. Het zijn vaak complexe bestuurskunde onderwerpen waarbij grote en tegengestelde belangen een rol spelen: milieuvraagstukken, integratie, beheer van de publieke ruimte, openbaar vervoer en andere actuele, politieke thema's.

Onze opleiding bestuurskunde/overheidsmanagement leidt professionals op die een carrière willen opbouwen binnen het openbaar bestuur - bijvoorbeeld ministeries, gemeenten, adviesorganen of waterschappen - of op het snijvlak van het openbaar bestuur en het bedrijfsleven - bijvoorbeeld bij bedrijven die actief zijn op terreinen waar het openbaar bestuur invloed op uitoefent.

De sfeer
De sfeer op de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement sluit goed aan op het werk dat je later gaat doen. Wij gaan open en doelgericht met elkaar om. We praten veel met elkaar. Het is belangrijk dat je samen resultaat boekt. Daarom leer je om door te zetten. En om elkaar aan te spreken op dingen die misschien beter kunnen. Taal is erg belangrijk bij bestuurskunde. Juist door te discussiëren, proberen we een gezamenlijk standpunt te bereiken. Je hebt dan ook belangstelling voor de opvattingen van een ander. Ga ook voor Bestuurskunde/Overheidsmanagement!
Klik hier voor meer informatie   | doe de studiekeuzetest
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest