123studie
Toevoegen aan favorieten | Contact | Adverteren Maandag 18 januari 2021 - 11:21   

Saxion - Bedrijfsfysiotherapeut

Steeds meer organisaties willen op basis van deskundige advisering ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voorkomen. De bedrijfsfysiotherapeut speelt daarbij een belangrijke rol als het gaat om klachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid als gevolg van:

- slechte werkorganisatie;
- te zware fysieke belasting;
- verkeerde werkplekinrichting;
- verkeerde houdingen en bewegingen. 

De opleiding biedt u een unieke combinatie van competenties, waarbij de Methodiek Bedrijfsfysiotherapie zowel in de opleiding als in de praktijk de rode draad vormt. Om deze opleiding te kunnen volgen, dient u niveau 1 - arbeidsfysiotherapeut afgerond te hebben of aan te tonen dat u daarmee corresponderende competenties bezit. U kunt dat (onder voorwaarden) aantonen door middel van een zogenaamd intake-assessment. Na afronding van deze opleiding voldoet u aan een belangrijke eis voor erkenning als register-bedrijfsfysiotherapeut (RBF).

Wat kunt u na afloop van de cursus?
Als bedrijfsfysiotherapeut heeft u meer instrumenten in handen om de problemen die spelen op het gebied van fysieke belasting in organisaties in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. U bent in staat om op basis van bedrijfsfysiotherapeutisch onderzoek in organisatiesvoorstellen te doen voor interventies, die gericht zijn op het optimaliseren van de fysieke belasting. U kunt de interventies eveneens uitvoeren of ze laten uitvoeren. De interventies hebben bijvoorbeeld betrekking op aanpassing van de werkplek, organisatorische verbeteringen of gedragsverandering.
Klik hier voor meer informatie   | doe de studiekeuzetest
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest