123studie
Toevoegen aan favorieten | Contact | Adverteren Woensdag 20 januari 2021 - 20:46   

Hogeschool De Kempel - Leerkracht basisonderwijs

In de opleiding worden twee fasen onderscheiden.

De eerste fase van de opleiding bestaat uit de Propedeusefase (P-fase, ook wel de fase opleidingsbekwaam genoemd) en Kernfase 1 (K1-fase, de fase beroepstaakbekwaam). De tweede fase van de opleiding bestaat uit Kernfase 2 (K2-fase, de fase werkplekbekwaam) en Kernfase 3 (K3-fase, de fase startbekwaam).

In de eerste fase van de opleiding vormen de Kempelcompetenties de onderlegger voor het onderwijs dat wordt vormgegeven binnen beroepsaspecten. Het verwerven van repertoire, dat wordt aangeboden door de opleiding, staat ten
dienste van het werken aan competenties. De relatie tussen Kempelcompetenties en kennisrepertoire enerzijds en het aanbod anderzijds wordt geduid binnen de beschrijving van de beroepsaspecten en de studieroutes. 

In de tweede fase van de opleiding zijn de Kempelcompetenties leidend voor de ontwikkeling van de student en de vormgeving van het onderwijsaanbod. Binnen studieroutes en kennisobjecten, behorende bij minoren en thema’s, wordt aangegeven op welke wijze het aanbod het werken aan de competenties ondersteunt. De minoren en thema’s in de tweede fase borgen daarnaast het vereiste verdiepende repertoire. Wanneer de student aan het einde van de opleiding aan deze eisen of eindkwalifi caties voldoet, is hij startbekwaam.
Klik hier voor meer informatie   | doe de studiekeuzetest
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest