123studie
Toevoegen aan favorieten | Contact | Adverteren Dinsdag 26 januari 2021 - 15:59   

Saxion - Integrale veiligheidskunde

De laatste jaren is veiligheid een hot item. De politie is allang niet meer de enige instantie die zich hiermee bezighoudt. Het accent is verschoven van opsporing naar preventie: voorkomen is immers beter dan genezen. Het handhaven van de openbare veiligheid en de algemene leefbaarheid vraagt om een gezamenlijke inspanning van een groot aantal maatschappelijke partners, zoals politie, brandweer, douane, securitybedrijven, overheden, middenstand, buurtorganisaties, verzekeringsmaatschappijen en banken, woningbouwverenigingen en sportorganisaties. Als functionaris Integrale Veiligheidskunde ben jij de spin in dit web, die problemen tijdig signaleert, projecten opzet en resultaten scoort.

Bij deze opleiding krijgt u inzicht in het complexe gebied van veiligheid en leefbaarheid en u leert hoe u bepaalde problemen en vraagstukken moet aanpakken.

De opleiding Integrale Veiligheidskunde is een moderne opleiding, die een groot beroep doet op uw zelfstandigheid en eigen creativiteit voor het oplossen van vraagstukken die direct ontleend zijn aan de praktijk. Bij de opleiding staat vooral de bestuurlijke en bedrijfsmatige kant van integrale veiligheid centraal.

De studiestof is verdeeld in afgeronde leerroutes die thematisch van opzet zijn. Zaken waar u mee te maken krijgt tijdens uw opleiding zijn:
- ruimtelijke ordening en veiligheid
- jeugdzorg
- burger en beleid
- onderneming en veiligheid
- gemeenschappelijke veiligheidszorg
- analyse maatschappelijke verschillen

De opleiding IVK is ontwikkeld in nauwe samenspraak met het LSOP Politie Onderwijs- en Kenniscentrum en het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA). Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn bij de ontwikkeling betrokken geweest. De opleiding is afgestemd op zowel de opleiding tot politiekundig bachelor en master als de brandweeropleiding die het NIBRA verzorgt.
Klik hier voor meer informatie   | doe de studiekeuzetest
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest