123studie
Toevoegen aan favorieten | Contact | Adverteren Maandag 18 januari 2021 - 11:02   

Hogeschool Van Hall Larenstein - Inrichting en waterbeheer

Nederland staat, met de ligging onder de zeespiegel, bekend als het land dat vecht tegen het water. Door klimaatsverandering (zeespiegelstijging, meer neerslag, dus grotere afvoer) en bodemdaling wordt dat gevecht wel steeds moeilijker.

Grote delen van ons land zijn verdroogd, terwijl andere delen te maken krijgen met wateroverlast. Kunnen we de laaggelegen delen van Nederland in de toekomst nog wel behouden of woont de hele randstad over 100 jaar op de Veluwe? Nog hogere dijken bouwen en het water verder inperken werkt niet meer. De inzichten zijn veranderd, het water moet weer de ruimte krijgen. De stoere dijkbouwers van toen maken plaats voor de creatieve ruimtelijke inrichters en praktische waterbeheerders van de toekomst.

Heb jij interesse in ruimtegebruik en de wijze waarop water ons leven beheerst? Kun jij mogelijkheden scheppen voor andere functies, terwijl je ruimte voor water behoudt of zelfs creëert? En heb je de gave om hierover overtuigend te communiceren met allerlei belangengroepen? Dan is de major Inrichting en waterbeheer geknipt voor jou! 

De major Inrichting en waterbeheer is onderdeel van de opleiding Land en watermanagement. Deze major is te volgen bij Hogeschool van Hall Larenstein, locatie Velp.
Klik hier voor meer informatie   | doe de studiekeuzetest
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest