123studie
Toevoegen aan favorieten | Contact | Adverteren Maandag 18 october 2021 - 21:07   

NHA - MBO Dokters-assistent

De gezondheidszorg is én blijft in ontwikkeling. Deze ontwikkeling maakt dat haar werknemers kwalitatief hoogstaande zorg moeten kunnen verlenen. De doktersassistente vervult hierbij een belangrijke rol als rechterhand van arts of medisch specialist binnen alle velden van de gezondheidszorg.

De functie van doktersassistent bevat vele taakgebieden. Daarom moet hij/zij als het ware een duizendpoot zijn. Het assisteren van de arts/specialist is een belangrijk onderdeel van het totale functioneren. Hierbij valt te denken aan het assisteren bij medisch-technische handelingen of het ondersteunen van de praktijkorganisatie. Maar ook het zelfstandig uitvoeren van medisch-technische handelingen (wel onder eindverantwoording van de arts) variërend van injecteren tot het maken van een hartfilmpje, behoort tot de taken van deze belangrijke zorgverlener(ster). Naast medisch-technische vaardigheden dient een doktersassistente ook laboratoriumvaardigheden te beheersen (o.a. bloedonderzoek). Verder zijn communicatieve en administratieve vaardigheden belangrijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een gedegen opleiding en training nodig zijn om dit beroep uit te kunnen oefenen. Bij geen enkele andere instelling profiteer je van zoveel ervaring. Dat maakt je studie gemakkelijker en sneller. Volg de gedegen opleiding doktersassistent daarom bij de NHA.

Arbeidsmarkt
Dokters-assistenten zijn werkzaam binnen alle velden van de gezondheidszorg. Zo werken assistenten binnen poliklinieken van ziekenhuizen, huisartspraktijken, verpleeghuizen, bij Arbo- en bedrijfsgezondheids-diensten, bij de G.G.D. en bij commerciële gezondheidszorginstellingen. Kortom, de kans op een goede baan is groot. Schattingen leren dat de werkgelegenheid in deze sector de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Officieel erkend MBO-diploma
Het diploma dat je via de NHA behaalt is landelijk erkend en heeft precies dezelfde waarde als het diploma dat je via dag- of avondonderwijs kunt behalen. De MBO-opleidingen die de NHA verzorgt vallen onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en zijn derhalve erkend door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen...
Klik hier voor meer informatie   | doe de studiekeuzetest
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest